1.  Τι πρέπει να κάνω με την Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης BONPET μετά από 10 χρόνια;

Η Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης BONPET έχει διάρκεια ζωής και εγγύηση σίγουρης λειτουργίας για 10 ετή.  Κατά την διάρκεια των 10 ετών δεν απαιτείται καμία απολύτως συντήρηση. Μετά από 10 χρόνια ο κατασκευαστής δεν εγγυάται την ορθή λειτουργία της και πρέπει να αντικατασταθεί. Η αμπούλα BONPET που έχει λήξει πρέπει να ανακυκλώνεται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις εκάστοτε Ευρωπαϊκές και Εθνικές νομοθεσίες.

2. Τι πρέπει να προσέξω με την αμπούλα BONPET;

Η αμπούλα είναι κατασκευασμένη από ειδικό γυαλί ασφαλείας και είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι θα παραμείνει άθικτη κατά την μεταφορά και εγκατάστασή της. Στην περίπτωση αποσυναρμολόγησης (π.χ. για καθαρισμό) απαιτείται προσοχή κατά την επανατοποθέτηση των πλευρικών στηριγμάτων συγκράτησής της. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά το γυαλί (πχ. κάποιο ράγισμα).

3. Τι πρέπει να προσέξω όταν θελήσω να καθαρίσω την αμπούλα BONPET;

Καθαρισμός (πλύσιμο) της αμπούλας μπορεί να γίνει πολύ απλά με νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων χρησιμοποιώντας ένα μαλακό σφουγγάρι. Προσοχή!!!  Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε πριν την αποσυναρμολόγηση της συσκευής επικοινωνήστε μαζί μας.!!!